Naša misija

NVO „Omladinski forum za edukaciju Roma” – “OFER” je osnovano 2002. godine kao nestranačko i neprofitno udruženje sa misijom: “Stvaranje humane sredine u kojoj su sva deca, mladi i njihovi roditelji integrisani u društvo”.
Naša vizija je: Društvo jednakih mogućnosti bez predrasuda i diskriminacije.

AKTIVNOSTI

Održane fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice

U Bujanovcu i Vranju su održane fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice...

Održan prvi “Roma prajd” u okviru festivala romske kulture i aktivizma (Frka)

U Beogradu je održan prvi “Roma prajd” u okviru festivala romske...

Održan trening za istraživanje o stavovima roma i neroma o diskriminaciji

Održan trening za istraživanje o stavovima roma i neroma o diskriminaciji na...

Podela besplatnih knjiga

"OFER" podelio besplatne knjige za decu Osnovne škole iz...

PROJEKTI

PROMENA ZA ROME

VESTI

"TRENINZI ZA STICANJE VEŠTINA ZA AKTIVNO TRAŽENJE POSLA"

PRIJAVITE SE!!! Za treninge za  sticanje veština i znanja za...

SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA "PROmena ZA ROME"

Danas su podeljena 23 sertifikata nakon završenih stručnih obuka na...

BODOVNA LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA OBUKE NA PROJEKTU "PROMENA ZA ROME"

U prilogu je bodovna lista kandidata koji su se prijavili za praktične obuke...

Redizajn prezentacije pomogao CRD