Naša misija

NVO „Omladinski forum za edukaciju Roma” – “OFER” je osnovano 2002. godine kao nestranačko i neprofitno udruženje sa misijom: “Stvaranje humane sredine u kojoj su sva deca, mladi i njihovi roditelji integrisani u društvo”.
Naša vizija je: Društvo jednakih mogućnosti bez predrasuda i diskriminacije.

AKTIVNOSTI

Održane fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice

U Bujanovcu i Vranju su održane fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice...

Održan prvi “Roma prajd” u okviru festivala romske kulture i aktivizma (Frka)

U Beogradu je održan prvi “Roma prajd” u okviru festivala romske...

Održan trening za istraživanje o stavovima roma i neroma o diskriminaciji

Održan trening za istraživanje o stavovima roma i neroma o diskriminaciji na...

Podela besplatnih knjiga

"OFER" podelio besplatne knjige za decu Osnovne škole iz...

PROJEKTI

Zajedno protiv diskriminacije

Imlementacija projekta je započeta u Martu mesecu 2015 godine i ovo je jedan od najznačajnijih projekata koje "OFER" implementira a koji je direktno vezan za veoma česte životne situacije u kojima se nalaze društveno marginalizovane...

VESTI

Održane fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice

U Bujanovcu i Vranju su održane fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice...

Održan prvi “Roma prajd” u okviru festivala romske kulture i aktivizma (Frka)

U Beogradu je održan prvi “Roma prajd” u okviru festivala romske...

Konkurs za učeničke stipendije za učenike srednjih škola u okviru programa “Tari”

Obaveštenje za učenike srednjih škola, pripadnike romske...

Održan trening za istraživanje o stavovima roma i neroma o diskriminaciji

Održan trening za istraživanje o stavovima roma i neroma o diskriminaciji na...

Redizajn prezentacije pomogao CRD