Naša misija

NVO „Omladinski forum za edukaciju Roma” – “OFER” je osnovano 2002. godine kao nestranačko i neprofitno udruženje sa misijom: “Stvaranje humane sredine u kojoj su sva deca, mladi i njihovi roditelji integrisani u društvo”.
Naša vizija je: Društvo jednakih mogućnosti bez predrasuda i diskriminacije.

AKTIVNOSTI

Održane fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice

U Bujanovcu i Vranju su održane fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice...

Održan prvi “Roma prajd” u okviru festivala romske kulture i aktivizma (Frka)

U Beogradu je održan prvi “Roma prajd” u okviru festivala romske...

Održan trening za istraživanje o stavovima roma i neroma o diskriminaciji

Održan trening za istraživanje o stavovima roma i neroma o diskriminaciji na...

Podela besplatnih knjiga

"OFER" podelio besplatne knjige za decu Osnovne škole iz...

PROJEKTI

PROMENA ZA ROME

VESTI

BODOVNA LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA OBUKE NA PROJEKTU "PROMENA ZA ROME"

U prilogu je bodovna lista kandidata koji su se prijavili za praktične obuke...

PRIJAVI SE - za besplatne obuke za sticanje zanatskih veština u okviru projekta „PROmena za Rome“

PRIJAVITE SE!!! Za besplatne obuke za sticanje zanatskih veština u...

Održane fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice

U Bujanovcu i Vranju su održane fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice...

Održan prvi “Roma prajd” u okviru festivala romske kulture i aktivizma (Frka)

U Beogradu je održan prvi “Roma prajd” u okviru festivala romske...

Redizajn prezentacije pomogao CRD