12
Održane fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice
Bujanovac, Vranje, 5 October 2015

Održane fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice

U Bujanovcu i Vranju su održane fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice o stavovima roma i...

Održan prvi “Roma prajd” u okviru festivala romske kulture i aktivizma (Frka)
Beograd, 25 September 2015

Održan prvi “Roma prajd” u okviru festivala romske kulture i aktivizma (Frka)

U Beogradu je održan prvi “Roma prajd” u okviru festivala romske kulture i aktivizma (Frka),...

Održan trening za istraživanje o stavovima roma i neroma o diskriminaciji
Jug Srbije, 19 September 2015

Održan trening za istraživanje o stavovima roma i neroma o diskriminaciji

Održan trening za istraživanje o stavovima roma i neroma o diskriminaciji na jugu Srbije koji je deo...

Podela besplatnih knjiga
Bujanovac, 2 September 2015

Podela besplatnih knjiga

"OFER" podelio besplatne knjige za decu Osnovne škole iz socijalno ugroćenih kategorija.

12
Redizajn prezentacije pomogao "Civil Rights Defenders" CRD