Održan trening za istraživanje o stavovima roma i neroma o diskriminaciji
Jug Srbije, 19 September 2015

Održan trening za istraživanje o stavovima roma i neroma o diskriminaciji

Održan trening za istraživanje o stavovima roma i neroma o diskriminaciji na jugu Srbije koji je deo aktivnosti na projektu “Zajedno protiv diskriminacije" podržanog od strane  “Civil Rights Defendersa”.

Redizajn prezentacije pomogao "Civil Rights Defenders" CRD