Institucije

“OFER” sarađuje i zvanično i operativno sa svim institucijama koje direktno ili indirektno mogu da pomognu da se implementiraju ciljevi za koje se OFER zalaže, a to su sledeće institucije:

Ministarstvo omladine i sporta www.mos.gov.rs

Ministarstvo pravde i državne uprave www.mpravde.gov.rs

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike www.minrzs.gov.rs

Kancelarija za saradnju sa civilnim sektorom www.civilnodrustvo.gov.rs

Kancelarija za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs

Koordinaciono Telo za opštine Bujanovac, Preševo I Medveđu http://www.kt.gov.rs/

Opština Bujanovac www.bujanovac.rs

Grad Vranje www.vranje.org.rs

Osnovna Škola “Branko Radičević“ Bujanovac  www.osbrankoradicevicbujanovac.nasaskola.rs

SSŠ „Sveti Sava“ Bujanovac www.ssssvetisavabujanovac.nasaskola.rs

Redizajn prezentacije pomogao CRD