12
Održane fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice
Bujanovac, Vranje, 5. oktobar 2015.

Održane fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice

U Bujanovcu i Vranju su održane fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice o stavovima roma i...

Održan prvi “Roma prajd” u okviru festivala romske kulture i aktivizma (Frka)
Beograd, 25. septembar 2015.

Održan prvi “Roma prajd” u okviru festivala romske kulture i aktivizma (Frka)

U Beogradu je održan prvi “Roma prajd” u okviru festivala romske kulture i aktivizma (Frka),...

Održan trening za istraživanje o stavovima roma i neroma o diskriminaciji
Jug Srbije, 19. septembar 2015.

Održan trening za istraživanje o stavovima roma i neroma o diskriminaciji

Održan trening za istraživanje o stavovima roma i neroma o diskriminaciji na jugu Srbije koji je deo...

Podela besplatnih knjiga
Bujanovac, 2. septembar 2015.

Podela besplatnih knjiga

"OFER" podelio besplatne knjige za decu Osnovne škole iz socijalno ugroćenih kategorija.

12
Redizajn prezentacije pomogao CRD