Održan prvi    Roma prajd    u okviru festivala romske kulture i aktivizma Frka
Beograd, 25. septembar 2015.

Održan prvi “Roma prajd” u okviru festivala romske kulture i aktivizma (Frka)

U Beogradu je održan prvi “Roma prajd” u okviru festivala romske kulture i aktivizma (Frka), kojim su sami organizatori  - predstavnici romske zajednice i nekoliko nevladinih organizacija  ukazali na problem izražene diskriminacije i siromaštva među romskom nacioalnom manjinom.

Redizajn prezentacije pomogao CRD