Lokalni

Pomoć Deci www.pomocdeci.org.rs

Romski Kulturni Centar – Vranjska Banja

Edukativni centar Roma  - Subotica www.ec-roma.org.rs

Građanske Inicijative – www.gradjanske.org

NVO “Nexus” Vranje – www.nexusvranje.com

Redizajn prezentacije pomogao CRD