Održane fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice
Bujanovac, Vranje, 5. oktobar 2015.

Održane fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice

U Bujanovcu i Vranju su održane fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice o stavovima roma i neroma  o diskriminaciji na jugu Srbije koji je  deo aktivnosti na projektu “Zajedno protiv diskriminacije" podržanog od strane  “Civil Rights Defendersa”

Redizajn prezentacije pomogao CRD