PRIJAVI SE   za besplatne obuke za sticanje zanatskih veština u okviru projekta     PROmena za Rome
Bujanovac, 15. septembar 2019.

PRIJAVI SE - za besplatne obuke za sticanje zanatskih veština u okviru projekta „PROmena za Rome“

PRIJAVITE SE!!!

Za besplatne obuke za sticanje zanatskih veština u okviru projekta "PROmena za Rome"

Uslovi za prijavljivanje kandidata/kinja su:

  • Da imate između 18 i 50 godina
  • Da ste Rom/Romkinja
  • Da ste voljni i motivisani  da učestvujete na programima obuke za sticanje zanata 
  • Da imate samo niže ili srednje obrazovanje
  • Da živite na teritoriji opštine Bujanovac, Vranja ili Vranjske Banje
  • Da ste možda povratnici iz neke od zapadnoevropskih zemalja (posebno se uzima u obzir ali i nije najbitniji uslov)

Popunjene prijave poslati do 30-tog Septembra 2019 godine na:

E-mailom na adresu - ofer_bujanovac@yahoo.com, poštom na adresu NVO "OFER", Moravska 104, 17520 Bujanovac ili doneti lično u kancelariji NVO "OFER" ul. Moravska 104, Bujanovac

Prezimanje formulara sa sajta http://www.ofer.org.rs

Dotatna pitanja i informacije:

069/1785403

069/3998222

063/8055698

 

Redizajn prezentacije pomogao CRD