TRENINZI ZA STICANJE VEŠTINA ZA AKTIVNO TRAŽENJE POSLA
Bujanovac, 14. januar 2020.

"TRENINZI ZA STICANJE VEŠTINA ZA AKTIVNO TRAŽENJE POSLA"

PRIJAVITE SE!!!

Za treninge za  sticanje veština i znanja za aktivno traženje posla u okviru projekta "PROmena za Rome"

Teme:

- Pisanje CV-ja,

- Pisanje Motivacionog Pisma,

- Veština komunikacije  i Nastup sa potencijalnim poslodavcem,

- Aktivno traženje posla preko interneta

Uslovi za prijavljivanje kandidata/kinja su:

  • Da imate između 18 i 30 godina
  • Da ste Rom/Romkinja
  • Da ste voljni i motivisani  da učestvujete na programima obuke za sticanje veština 
  • Da imate  srednje obrazovanje bilo kog obrazovnog profila
  • Da ste motivisani za učenje veština za aktivno traženje posla
  • Da živite na teritoriji opštine Bujanovac, Vranja ili Vranjske Banje

Popunjene prijave (preuzmi sa sajta) poslati do 30-tog Januara 2020 godine na:

E-mailom na adresu - ofer_bujanovac@yahoo.com,

poštom na adresu NVO "OFER", Moravska 104, 17520 Bujanovac ili doneti lično u kancelariji NVO "OFER" ul. Moravska 104, Bujanovac

Prezimanje formulara sa sajta http://www.ofer.org.rs

Dotatna pitanja i informacije:

069/1785403

069/3998222

063/8055698

 

 

Tim za implementaciju projektnih aktivnosti u okviru projekta "PRO-mena za ROME"

Redizajn prezentacije pomogao CRD