SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA PROmena ZA ROME
Vranje - sala Načelstva, 24. decembar 2019.

SVEČANA PODELA SERTIFIKATA NAKON ZAVRŠENE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA "PROmena ZA ROME"

Danas su podeljena 23 sertifikata nakon završenih stručnih obuka na projektu "PROmena za ROME".

Sertifikate su dobili  23 -troje osoba iz teže zapošljivih grupa.

Oni su uspešno završili stručne obuke za  različita  zanimanjia (šivači, keramičari, geronto negovatelji, ALUPVC stolari, moleri, frizeri i manikir/pedikir).

Danas su pored stručne kvalifikacije  neki od njih i dobili priliku da budu angažovani nakon obuke u matičnim firmama u kojima su se obučili, a neki će  sa angažovanjem krenuti nakon ovih obuka.....

Projekat "PROmena za ROME"  je u okviru programa povećanja socijalne uključenosti nacionalnih manjina, posebno Roma u regionu Južne Srbije putem ekonomskog osnaživanja, finansiran je od strane Evropske unije u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO - Projekat imprementiraju u partnerstvu "OFER" iz Bujanovca i "RKC" iz Vranjske Banje. 

Redizajn prezentacije pomogao CRD