UNAPREĐENJE PRISTUPA OBRAZOVANJU POVRATNIKA
Bujanovac, 10. januar 2023.

"UNAPREĐENJE PRISTUPA OBRAZOVANJU POVRATNIKA"

Projektat "UNAPREĐENJE PRISTUPA OBRAZOVANJU POVRATNIKA" je set aktvnosti koji ima za cilj Unapređenje socio-ekonomske integracije povratnika u opštini Bujanovac kroz poboljšanje pristupa obrazovanju za ranjive grupe kreiranjem uslova  za njihovu bolju socijalnu inkluziju, uz poštovanje principa rodne ravnopravnosti I ne-diskriminacije.

SPECIFIČNI CILJEVI:

1. Unapređenje pristupa obrazovanju za decu povratnika kroz kreiranje sistema podrške za decu i roditelje

2. Povećanje broja povratnika sa obezbeđenom dokumentacijom koja će im obezbediti bolji pristup socijalnoj zaštiti, zdravstvu, obrazovanju, zapošljavanju i/ili drugim uslugama u lokalnim zajednicama

3. Informisanje i senzibilizacija lokalne zajednice za probleme dece – pripadnike ranjivih grupa

 

CILJNA GRUPA:

  • 75 dece završnog 8.og  rareda osnovne  - aktivnosti kroz radionice za upis u srednje škole
  • 150 roditelja povratnika i lokalnog stanovništva - kroz motivacione radionice sa roditeljima i decom
  • 100 dece iz najugroženijih porodica - podrška kroz kupovinu i distribuciju školskog materijala za 100 dece
  • 100 dece od petog do osmog razreda  će imati pomoć u učenju - aktivnost kroz podršku u učenju (pomoćna nastava za decu)
  • Najmanje za 6 dece povratnika nostrifikacija dokumentacije i 50 povratnika za pomoć u pribavljanju ličnih dokumenata - podrška i obezbeđivanje nostrifikacije dokumenata dece povratnika i pribavljanje osnovne dokumentacije roditeljima dece povratnika.

Projekat se realizuje u opštini Bujanovac.

Period Realizacije je Decemar 2022 - Jun 2023 godine

Projekat je finansiran od strane Evropske Unije, a sprovodi Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) i u sklopu  je projekta projekta “Jačanje nacionalnih i lokalnih sistema za podršku delotvornoj društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu” 

 

Redizajn prezentacije pomogao CRD