ODRŽANE FOKUS GRUPE U OKVIRU PROJEKTA POVEŽI SE ZAPOSLI SE
ODRŽANE FOKUS GRUPE U OKVIRU PROJEKTA POVEŽI SE ZAPOSLI SE
ODRŽANE FOKUS GRUPE U OKVIRU PROJEKTA POVEŽI SE ZAPOSLI SE
ODRŽANE FOKUS GRUPE U OKVIRU PROJEKTA POVEŽI SE ZAPOSLI SE
ODRŽANE FOKUS GRUPE U OKVIRU PROJEKTA POVEŽI SE ZAPOSLI SE
ODRŽANE FOKUS GRUPE U OKVIRU PROJEKTA POVEŽI SE ZAPOSLI SE
ODRŽANE FOKUS GRUPE U OKVIRU PROJEKTA POVEŽI SE ZAPOSLI SE
ODRŽANE FOKUS GRUPE U OKVIRU PROJEKTA POVEŽI SE ZAPOSLI SE
Bujanovac, 3. maj 2024.

ODRŽANE FOKUS GRUPE U OKVIRU PROJEKTA "POVEŽI SE ZAPOSLI SE"

Fokus grupe sa korisnicima projekta "Poveži se Zaposli se" - projekata je 

je deo projekta “Jačanje nacionalnih i lokalnih sistema za podršku delotvornoj društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu” koji finansira Evropska Unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Projekat implementira "Romski Kulturni Centar" Vranjska Banja u saradnji i partnerstvu sa "Omladinski forum za edukaciju Roma" iz Bujanovca.

Mesto realizacije je opština Bujanovac,  grad Vranje i prigradska opština Vranjska Banja.

Period realizacije Novembar 2023 do Juna 2024 godine.

Redizajn prezentacije pomogao CRD