Saradnja sa institucijama i povezivanje korisnika  NSZ  Vranje  OŠOO NVO OFER I RKC Vr BANJA
Saradnja sa institucijama i povezivanje korisnika  NSZ  Vranje  OŠOO NVO OFER I RKC Vr BANJA
Saradnja sa institucijama i povezivanje korisnika  NSZ  Vranje  OŠOO NVO OFER I RKC Vr BANJA
Saradnja sa institucijama i povezivanje korisnika  NSZ  Vranje  OŠOO NVO OFER I RKC Vr BANJA
Saradnja sa institucijama i povezivanje korisnika  NSZ  Vranje  OŠOO NVO OFER I RKC Vr BANJA
Saradnja sa institucijama i povezivanje korisnika  NSZ  Vranje  OŠOO NVO OFER I RKC Vr BANJA
Vranje , 1. jun 2024.

Saradnja sa institucijama i povezivanje korisnika - NSZ - Vranje, OŠOO, NVO "OFER" I RKC Vr. BANJA

Sastanak i razgovor sa korisnicima, predstavljanje aktivnosti  i aktuelne informacije  institucija i OCD....

Redizajn prezentacije pomogao CRD